Upgrading HMPG 2011


dengan segenap rasa syukur banyak terima kasih kepada tuhan yang maha esa atas segala limpahan karunianya kepada kita semua akhernya dengan segenap semangat kekeluargaan HMPG Geografi UNy akhernya pada tanggal 5-6 Maret 2011 kita semua telah melaksanakan sebuah kegitan yang bernama UPGRADING HMPG 2011, rasa senang sedih suka duka kami jalani
semoga di dalam menjalankan amanat kepengurusan hmpg 2011 ini semoga menjadi awalsebuah perubahan yang lebih baik lagi dan menjadikan geografi semakin jaya amint ya rabbal alamin

No comments: