DAFTAR SUSUNAN PANITIA PKKMB PENDIDIKAN GEOGRAFI 2020

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PKKMB PENDIDIKAN GEOGRAFI 2020 

Penanggung Jawab PKKMB Pendidikan Geografi 2020 :
1. Bagas Syarifudin                        (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Binti Masruroh                          (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)

Ketua PKKMB Pendidikan Geografi 2020  : 
Desi Arum Assamsiati                 (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)

Sekertaris :
1. Dinda Swastika Nugraha          (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Vivia Tri Ayuningtyas               (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)

Bendahara :
1. Irma Nurlatifah                        (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Aryani                                    (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)

Sie Acara : 
Koordinator : Yori Mardhotillah  (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
Staff :
1. Ahsanul Amal Almoravids      (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Akhsana Laa Roybavih           (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
3. Nurhadi Irawan                       (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
4. Miftanisa Noor Azizah            (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
5. Aldo Septiawan                      (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)

Sie Humas :
Koordinator : Hasib Aldhian      (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
Staff :
1. Akbar Khoyim Subarkah         (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Sisca Evinda Sari                    (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
3. Muhammad Ramadhan            (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
4. Muhammad Tito Abdul Aziz    (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
5. Esa Felintiani                         (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)

Sie Perkap :
Koordinator : Dian Sakti Falahuddin       (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
Staff :
1. Istari Eka Saputri                               (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Anisa Cahyaning Pratna Paramitha      (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
3. Ahsan Himawan                                 (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
4. Muhammad Bagus Prasetyo               (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
5. Dimas Sekar Langit                           (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
6. Muh. Daffa Harza Arifin                    (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)

Pemandu Putra :
Koordinator : Ilham Muhammad Amin R (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
Staff :
1. Akbar Ade Romansa                           (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Rizky Dikki Pradana                           (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
3. As'ak Arif                                           (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
4. Iqbal Alan Abdulloh                            (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
5. Erdy Winarjo                                      (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
6. Hengki Kristiadi                                  (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
Pemandu Putri :
Staff :
1. Kurnia Nur Laillah (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Listiana Sari                                       (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
3. Yuinta Diaz Aprilia Zanyc  (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
4. Karimah Wahyu Isti'anah                     (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
5. Halimatus Sadiyah                              (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
6. Sherina Ismi Amelia  (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
7. Widyaning Rahayu                             (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)

Sie PDD :
Koordinator : Vera Febryani                 (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
Staff :
1. Muhammad Alfi Julianto                    (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Nadia Kirana Zalfaa Nazhira              (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
3. Clarissa Stephanie Chrisputri              (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
4. Vikry Adi Noviar                               (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
5. Rico Andrian Setiawan                       (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
6. Farhan Nashrullah                             (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)

Sie Konsumsi :
Koordinator : Asih                                (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
Staff :
1. Aurellia Anayadisa Wibowo               (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Siti Aisyah Fitria Zahra                       (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
3. Wulan Dwi Astuti                               (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
4. Dwita Nur Anisa                                 (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
5. Parjini                                                  (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)

Sie P3K :
Koordinator : Amalia Fadila Rosa              (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
Staff :
1. Fatika Yulianingrum                              (Pendidikan Geografi Angkatan 2019)
2. Prastiwi Wulandari                                (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
3. Retno Nisa Wulandari                             (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)
4. Taufik Wahyu Hidayat                            (Pendidikan Geografi Angkatan 2018)


No comments: